Bài toán đơn vị kinh tế cho chiến lược bán hàng & quảng cáo
Hustle Fund Vietnam Blog!

Bài toán đơn vị kinh tế cho chiến lược bán hàng & quảng cáo

Read the English version of this article here. Sau vài năm làm việc tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, tôi cảm thấy chán công việc phân tích số liệu tài chính và muốn chuyển sang làm …

Continue reading
Your cart
    Checkout