Những thông số bạn cần biết khi gặp nhà đầu tư
Hustle Fund Vietnam Blog!

Những thông số bạn cần biết khi gặp nhà đầu tư

Tuần vừa rồi, tôi nói chuyện với một công ty khởi nghiệp đang huy động vốn. Đáng tiếc, trong vòng 30' nói chuyện, tôi nhanh chóng nhận ra bạn founder này không nắm rõ các thông số …

Continue reading
Your cart
    Checkout